Altijd een duidelijk verhaal.
Woordenboek taalweetjes
 • A

  Advertorial

  advertentie in de vorm van een redactioneel artikel.

 • B

  Bedrijfsmagazine

  een blad om de banden met personeel, klanten, prospects en leveranciers aan te halen.

 • B

  Blog

  ook wel weblog; dagboekachtige ervaringsverhalen die worden bijgehouden op een website, meestal rondom een bepaald thema en met de mogelijkheid om te reageren.

 • B

  Brochure

  een boekje van geringe omvang, meestal met kaft, gebonden, gelijmd of geniet. Het aantal bladzijden is altijd een veelvoud van vier. Doel: luxere uitgave van informatie met een bewaarfunctie. Bijvoorbeeld voor prospects of als beschrijving van producten zoals medicijnen.

 • C

  Column

  vaste rubriek in een krant, tijdschrift, vakblad of op een website, rondom een bepaald thema.

 • D

  Digitale nieuwsbrief

  informatieve artikelen om een dialoog aan te gaan met klanten, in een regelmatige frequentie.

 • E

  Educatieve teksten (e-learning)

  teksten om van te leren, bijvoorbeeld lesmodules of handboeken.

 • E

  Eventcommunicatie

  kan bestaan uit een combinatie van aankondiging, uitnodiging, redactionele aandacht, persbericht, programma, folder en verslag.

 • F

  Flyer

  ook leaflet of vlugschrift genoemd; bestaat altijd uit één bladzijde. Doel: informatie voordelig onder veel mensen verspreiden.

 • F

  Folder

  een gevouwen vel A4- of A3-papier, er zijn verschillende vouwmethodes mogelijk. Een folder zit qua doel en omvang tussen de flyer en de brochure in.

 • H

  Hertaling

  vertaling van een wetenschappelijke tekst, met aandacht voor cultuur- of doelgroepverschillen.

 • I

  Interview

  vraaggesprek dat leidt tot een informatief of portretterend artikel.

 • I

  Intranet

  gedeelte van website dat alleen met een wachtwoord te bezoeken is, bijvoorbeeld om eigen medewerkers van informatie te voorzien.

 • J

  Jaarverslag

  verslag met een beschrijvend en een cijfermatig gedeelte. Een organisatie maakt dit om verantwoording af te leggen aan klanten en andere belanghebbenden en als pr-instrument.

 • J

  Jubileumboek

  bedrijfsblad voor publiciteit rond bijvoorbeeld het 10- of 100-jarig bestaan, als aandenken voor personeel en relaties, bevestiging van degelijkheid en betrouwbaarheid, om de geschiedenis vast te leggen.

 • M

  Mailing

  verkoopbrief of fondsenwervingsbrief, overtuigend van toon.

 • N

  Nieuwsbrief

  informatie in papieren of digitale vorm. Een nieuwsbrief op papier kan ook als pdf op een website worden gezet. Doel: een dialoog aangaan met klanten, in een regelmatige frequentie.

 • O

  Onderzoeksbeschrijving

  verslag van een wetenschappelijk onderzoek.

 • P

  Periodiek

  elke publicatie die met een bepaalde regelmaat wordt uitgebracht.

 • P

  Persbericht

  nieuwsbericht aan journalisten en redacties van (onder meer) vakbladen. Brengt nieuws met een algemeen, maatschappelijk belang , géén commercieel nieuws.

 • P

  Personeelsmagazine

  een periodiek om de eigen medewerkers te motiveren en te binden, concreet te maken wat van hen wordt verwacht, imagoverbetering, werving van nieuw personeel.

 • S

  SEO-teksten

  teksten die zijn geoptimaliseerd om gevonden te worden door zoekmachines.

 • W

  Webcontent

  communicatiekanaal, niet alleen voor het genereren van een lezerspubliek (pull), maar vooral ook om een bedrijf, dienst of product bij de doelgroep en relaties onder de aandacht te brengen (push).

Disclaimer Design door BuroPARK